Archive

Archive for the ‘Nebulizatory’ Kategorie

May
06

Obecnie w terapii chorób górnych dróg oddechowych wykorzystuje się bardzo nowoczesne i skuteczne środki farmakologiczne, dzięki którym rokowania w tego typu scnebulizatorhorzeniach są coraz lepsze.

W procesie leczenia chorób gardła, płuc czy astmy bardzo ważny jest sposób podawania lekarstwa. Chodzi o to, żeby w jak najkrótszym czasie podać odpowiednią dawkę leku w chorobowo zmienione miejsce. Do tego właśnie celu idealnie nadają się aparaty o nazwie nebulizatory. Wykorzystując nebulizator możemy do minimum skrócić okres leczenia, i co jest równie ważne zmniejszyć dawki leków. Nebulizatory w zależności od zastosowanych dysz mogą rozpylić lek w postaci aerozoli (mgły) i zaaplikować je w konkretne ognisko chorobowe. Wszystko to odbywa się pod ciśnieniem sprężonego powietrza lub czystego, sprężonego tlenu.

Można powiedzieć, że nebulizatory świetnie uzupełniają się wzajemnie z innymi doskonale znanymi aparatami stosowanymi w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych – inhalatorami.